Produkt Devulco RRP™ jest przygotowany do użycia jako ekonomicznie skuteczny częściowy substytut kauczuku i sadzy w mieszankach gumy. Używając Devulco RRP™ w produkcji gumy, można znacznie obniżyć koszty zarówno kauczuku, jak i sadzy. Największa skuteczność jest osiągana używając Devulco RRP™ jako zamiennika kauczuku NR i SBR. Niżej podane zostały przykłady, jak w mieszankach o tradycyjnym składzie Devulco RRP™ wpływa na właściwości fizyczno-mechaniczne gumy.
Oczywiste jest, że dzięki użyciu Devulco RRP™ właściwości gumy związane z rozciąganiem i rozrywaniem się są znacznie lepsze, niż przy użyciu drobnych frakcji obrzynków protektorów. Odporność na rozciąganie staje się ekwiwalentna lub lepsza niż w przypadku tych mieszanek gumowych, w których zamiast kauczuku są używane rozpowszechnione na rynku „regeneratory gumy“. Stosunkowe wydłużenie przed rozerwaniem się również jest lepsze niż w mieszankach drobnych obrzynków protektorów.

Twardość i elastyczność wyrobów gumowych wyprodukowanych przy użyciu Devulco RRP™ zmienia się podobnie, jak w mieszankach drobnych obrzynków protektorów.

Właściwości reologiczne i kinetyka wulkanizacji zmieniają się nieznacznie, jeżeli używa się niedużych ilości Devulco RRP™ W przypadku większych proporcji zaleca się odpowiednio korygować skład mieszanki.