UAB „Devulco“ – lider w zakresie technologii dewulkanizacji gumy!

Od wielu dziesięcioleci badane są możliwości regeneracji gumy ze starych opon i innych wyrobów gumowych, jednak skuteczna i powszechnie uznana technologia przetwórstwa gumy jeszcze nie została odkryta. Spółka UAB „Devulco“, korzystając z efektywnego PARTNERSTWA NAUKOWEGO, opracowała wyjątkowo nowoczesną i skuteczną metodę przetwórstwa odpadów gumowych, opartą na tribologicznej /mechaniczno-chemicznej obróbce gumy. Rozpoczęta w 2012 r. przemysłowa produkcja regenerowanej gumy w proszku (Devulco RRP™) oparta jest na dwóch podstawowych zasadach:

  • DEWULKANIZACJA
  • FRAKCJONOWANIE

Ze względu na swoje właściwości produkt Devulco RRP™ może być używany jako ekonomicznie skuteczny i technologicznie racjonalny ZAMIENNIK kauczuku i sadzy.

Stale inwestując we własne centrum badawcze oraz utalentowanych inżynierów, spółka UAB „Devulco“ jest otwarta na innowacje oraz opracowanie doskonalszych technologii przetwórstwa gumy.

Podstawowe zalety naszych technologii:

  • JAKOŚĆ: używając naszych technologii można osiągnąć wysoki poziom dewulkanizacji znacząco nie naruszając jakości polimerów w surowcu gumy.
  • ELASTYCZNOŚĆ: naszej technologii można używać do rozdrabniania i dewulkanizacji różnych produktów gumowych, niezależnie od tego, czy zostały wykonane z kauczuku naturalnego, syntetycznego czy mieszanego.
  • SKUTECZNOŚĆ: na naszej technologii opiera się specjalnie dobrany sprzęt przetwórczy, który pozwala całkowicie zrezygnować z rozpuszczalników i wysokiej temperatury. Dlatego proces jest zarówno oszczędny, jak i pewny, pozwala na przetworzenie w jednym procesie ponad 90 % surowca.
  • EKOLOGIA: proces dewulkanizacji jest ekologiczny – czysty, nietoksyczny, bezodpadowy i chroniący przyrodę. Ponadto, ponieważ proces nie wymaga ocieplania czy podgrzewania, zużycie energii i emisja CO2 są dość niskie.