RRP™ (ang. Reclaim Rubber Powder) – to produkt w postaci drobnego proszku, wyprodukowany w wyniku przetwórstwa używanych opon lub ich części. Technologia przetwórstwa opiera się na mechanicznych procesach z użyciem modyfikatora dewulkanizacji. W procesie przetwórczym pierwotna guma opon jest dewulkanizowana, jednak jej skład chemiczny nie ulega zmianie. Ponadto, produkt jest oczyszczany ze zbędnych domieszek metalowych, tekstylnych i innych.

Dwóch rodzajów RRP™ jest produkowany z zebranych opon samochodów osobowych i ciężarowych.

Do produkcji RRP SBR używa się opon samochodów osobowych. W wyrobie znaczną część masy stanowi kauczuk SBR.

Do produkcji RRP NR używa się opon samochodów ciężarowych. W wyrobie znaczną część masy stanowi kauczuk NR.

Produkt ma postać proszku. Jest klasyfikowany według frakcji od 18 do 40 mesh. Frakcja 18 mesh oznacza, że proszek składa się z cząstek przesianych przez sito 18 mesh oraz drobniejszych; frakcja 20 mesh oznacza, że proszek składa się z cząstek przesianych przez sito 20 mesh oraz drobniejszych; frakcja 40 mesh oznacza, że proszek składa się z cząstek przesianych przez sito 40 mesh lub drobniejszych. Produkt jest pakowany do worków o wadze 25 kg i ładowany na palety. Magazynowany przez dłuższy czas proszek może zbijać się w grudki, które łatwo rozpadają się podczas użycia.