Podstawowym powodem stosowania RRP™ w produkcji wyrobów gumowych jest obniżenie kosztu własnego wyrobu oraz oszczędzanie zasobów naturalnych. Stosując RRP™ można znacznie obniżyć zawartość w wyrobie kauczuku i sadzy.

Na poniższym przykładzie zademonstrowano, jak po wprowadzeniu do mieszanki gumy RRP™ jej koszt własny został obniżony o 30 %. W danej mieszance sadzy jest o 30%, zaś naturalnego kauczuku – o 40% mniej.

Kompozycja mieszanki gumy z RRP™ (phr):

SVR CV60 33,300% 100
RRP NR-20 mesh 33,300% 100
N-330 22,341% 67
Oil SN 150 5,540% 17
ZnO 1,660% 5
Stearic acid 1,100% 3,3
S 1,000% 3
CBS 0,670% 2
TMQ 0,550% 1,7
IPPD 0,420% 1,3
TMTD 0,110% 0,3

Mieszanka gumy została przygotowana tak, by części kauczuku i RRP™ były jednakowe (po 100 phr), zawartość sadzy obniżono, z kolei zawartość procentowa innych składników pozostała bez zmian.

Typowe parametry jakościowe takiej mieszanki (wulkanizacja 8 min. w temperaturze 150 °C):

Tensile strength, N/mm2 Elongation at break, % Shore A, SHE
15,8 380 70