Obecnie do produkcji RRP spółka UAB „Devulco“ jako surowca używa przede wszystkim obrzynków gumy, dostarczanych przez różnych dostawców. Jednak dzięki staraniom UAB „Devulco“ i jej partnerów opracowano nowoczesną technologię zdejmowania gumy z opon. Technologia ta jest oparta na działaniu ozonu, dzięki czemu prawie cała guma z opon jest oddzielana od metalowych i plastikowych kordów bez większego wysiłku mechanicznego. Natomiast stosowane na świecie zwykłe metody zdejmowania gumy z opon wymagają bardzo intensywnej obróbki mechanicznej. Należy również podkreślić, że obrzynki gumy stanowią jedynie dziesiątą część całej gumy na oponie, zaś dzięki zastosowaniu metody ozonowania można zdjąć prawie całą gumę z opony.

Ze względu na pomyślne partnerstwo ze spółką UAB „Gumos Technologijos“, ozonowanie opon już zostało wdrożone na próbnej linii produkcyjnej. Guma otrzymywana w wyniku ozonowania później jest przetwarzana na liniach dewulkanizacji i frakcjonowania. Wyprodukowany RRPTM może być także używany do wtórnego zastosowania gumy.