Gamindama RRPTM, šiuo metu UAB „Devulco” kaip žaliavą visų pirma naudoja gumos nuorėžas, pristatomas įvairių tiekėjų. Tačiau UAB „Devulco” ir jos partnerių pastangomis jau sukurta itin naujoviška technologija gumai nuardyti nuo padangų. Ši technologija paremta ozono poveikiu, kurio dėka beveik visa padangos guma atskiriama nuo metalinių ir plastikinių kordų be ženklesnių mechaninių sąnaudų. Tuo tarpu pasaulyje įprasti gumos nuardymo nuo padangų metodai reikalauja labai intensyvaus mechaninio apdorojimo. Taip pat būtina pabrėžti, jog gumos nuorėžos sudaro tik dešimtadalį visos gumos, esančios padangoje, kiekio. O ozonavimo metodu galima nuardyti beveik visą padangoje esančią gumą.

Išskirtinės partnerystės būdu per UAB „Gumos Technologijos” padangų ozonavimas jau yra įdiegtas į bandomąją gamybinę liniją. Gaunama ozonuota guma vėliau perdirbama devulkanizacijos ir frakcionavimo linijose. Pagamintas RRPTM taip pat gali būti taikomas gumos antriniam panaudojimui.