Prieš

Po

Devulkanizavimo proceso efektyvumas – Devulco RRPTM sėkmės pagrindas.

UAB „Devulco” naudoja pačių sukurtus ir patentinėmis paraiškomis apsaugotus devulkanizavimo modifikatorius. Juos maišant su perdirbama guma ir apdorojant mechaninės šlyties agregatuose cheminių reakcijų metu rišantieji sieros tilteliai yra nutraukiami. Gautas produktas gali būti maišomas su kaučiuku ir vėl vulkanizuojamas. Naudojamas devulkanizacijos procesas yra paremtas pripažintais efektyviausiais cheminiais mechanizmais: laisvųjų radikalų R• , organinių katijonų R+ ir rūgščių / bazių A+/B-. Dėl šių mechanizmų ir tribologinio poveikio sinergijos mechaninės šlyties agregatuose yra gaunamas virš 80% devulkanizacijos laipsnis pagal ASTM D 6814 standartą.