Przed

Po

Skuteczność procesu dewulkanizacji – podstawa sukcesu Devulco RRPTM.

USpółka UAB „Devulco“ używa opracowanych przez siebie i chronionych patentami modyfikatorów dewulkanizacji. Przy ich mieszaniu z przetwarzaną gumą i obróbce w agregatach mechanicznego cięcia podczas reakcji chemicznej wiążące mostki siarkowe są rozrywane. Otrzymany produkt może być mieszany z kauczukiem i ponownie wulkanizowany. Stosowany proces dewulkanizacji jest oparty na uznanych najskuteczniejszych mechanizmach chemicznych: wolnych rodników R•, kationów organicznych R+ i kwasów / baz A+/B-. Ze względu na stosowane mechanizmy i synergię działania tribologicznego w agregatach mechanicznego cięcia uzyskiwany jest wyższy niż 80 % stopień dewulkanizacji zgodnie z normą ASTM D 6814.