Spółka UAB „Devulco“ opracowała unikatowy, niemający analogów na świecie proces produkcji drobnych cząsteczek dewulkanizowanej gumy. Devulco RRP™ łączy w sobie zalety skutecznie zdewulkanizowanej gumy z frakcją o odpowiednich właściwościach granulometrycznych. Najdrobniejsza frakcja Devulco RRP™ może wynosić 40 Mesh, tj. być wielkości 0,45 mm i drobniejsza. Jest to produkt zupełnie nowego typu w przemyśle gumowym, gdyż większość przetwórców gumy produkuje regenerowaną gumę w płytach lub arkuszach, które są nawarstwiane jeden na drugim i ściskane w rolki, sztaby, zwoje lub jednolite wyroby o podobnej postaci. To sprawia, że zregenerowana guma staje się podobna do zapakowanego surowca kauczuku, dostarczanego w postaci zwojów lub w podobnym kształcie. Żaden rodzaj surowca kauczuku, wliczając kauczuk naturalny, izoprenowy, styrenowo-butadienowy (SBR) i inne, nie może być dostarczany w postaci proszku z dwóch podstawowych powodów:

  1. bardzo trudno jest sformować drobne cząsteczki kauczuku ze względu na zbyt elastyczny i samoregulacyjny charakter tego ciała twardego, najwyżej jest to dokonywane w procesie kriogenicznym;
  2. nawet jeśli udaje się wyprodukować drobne cząsteczki kauczuku, łatwo sklejają się one w temperaturze otoczenia lub wyższej i trudno je rozdzielić.

Właśnie dlatego duże wysiłki inżynieryjne są kierowane na opracowanie urządzeń do mieszania gumy z myślą o skutecznej obróbce dużych jej sztab. Pozostałe komponenty gumy, takie jak sadza, siarka, ZnO, kwas stearynowy i in. zazwyczaj są dostarczane w postaci proszku, niekiedy cieczy, np. plastyfikatory jako olej mineralny. Proszek może być mieszany, dyspergowany i w ogóle poddawany obróbce znacznie łatwiej niż duże sztaby gumy.